Quê cha đất tổ : Giới thiệu

Gate of Mông Phụ Village
Cổng làng Mông Phụ

Khoảng trên dưới 400 năm nay, nhiều đời nhà họ Giang sinh sống nơi Mông Phụ, ở Đường Lâm, Hà Tây. Ngày nay con cháu họ Giang sinh sống ở khắp nơi, nhưng tất cả đều hướng về Mông Phụ khi nhớ về tổ tiên.

Lịch sử, con người và danh lam của Mông Phụ và Đường Lâm đã được tìm hiểu và phổ biến qua các phương tiện truyền thông nhằm vinh danh các bậc tiền nhân của bản quán đã làm sáng rỡ đất Việt, người Việt, và những nét đặc thù của một làng cổ Việt Nam. Hiện bước đầu chúng tôi sưu tập được một số tài liệu và hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau và xin phép được đăng tải bài vở đó nơi đây.

Mời quý vị chọn phần Bài viết để xem các bài đã được đăng trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẽ đăng một số hình ảnh ở quanh làng ở phần hình ảnh một ngày gần đây.