Website của họ Giang ở Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Việt Nam

Chào bà con dòng họ và quý vị đang thăm website của họ Giang ở Mông Phụ. Website này được lập nên và duy trì với mục đích là để thu thập và công bố gia phả của dòng họ cũng như tài liệu và hình ảnh liên quan đến họ Giang; để nhờ đó con cháu họ Giang hiểu rõ thêm về tổ tiên, nguồn gốc quê quán của mình, và đồng thời có thể tìm kiếm hoặc liên lạc được với họ hàng đang sinh sống ở khắp nơi.

Bài vở và tài liệu ở đây được sắp ra trong các phần sau đây:

Mời bà con dòng họ và quý vị xem, sửa chữa, bổ sung và đóng góp tài liệu hoặc ý kiến để giúp cho họ Giang hoàn thiện bộ sưu tập nguồn gốc của mình. Xin gửi ý kiến đóng góp của quý vị bằng email qua địa chỉ banlienlac@giang.org hoặc gửi ý kiến qua trang Liên Lạc.

Cám ơn bà con dòng họ và quý vị.